กรมการพัฒนาชุมชน กระะทรวงมหาดไทย เฟ้นเลือก 28 ศิลปินโอทอป ประจำปี 63

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระะทรวงมหาดไทย เฟ้นเลือก 28 ศิลปินโอทอป ประจำปี 63

กรมการพัฒนาชุมชน กระะทรวงมหาดไทย เฟ้นเลือก 28 ศิลปินโอทอป ประจำปี 63 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติยศ ผู้สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ OTOP มุ่งหวังอนุรักษ์ แล้วก็ตกทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันที่ 27 กรกฎาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย บอกว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ไตร่ตรองคัดเลือกศิลปิน OTOP ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช2563 เรียบร้อยแล้ว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติยศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานศิลปิน OTOP

โดยมีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 28 คน จาก 18 จังหวัด แบ่งเป็นประเภทผ้า และก็เครื่องแต่งกาย ปริมาณ 15 คน แล้วก็ประเภทข้าวของเครื่องใช้ ของตกแต่ง ของฝาก จำนวน 13 คน จากการคัดเลือกแล้วก็ลงคะแนนโดยพิเคราะห์จากข้อมูลที่คณะกรรมการพิจารณาฯ คัดเลือกไว้ทั้งสิ้นจำนวน 80 คน…